มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความช่วยเหลือมาตรการนี้กับลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้น

ประเภทลูกค้า
(โปรดระบุให้ถูกต้องเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน) เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่นิติบุคคล
ชื่อ(ผู้ติดต่อ)
นามสกุล
โทรศัพท์มือถือ (ตัวอย่าง 08xxxxxxxx,09xxxxxxxx)
Email
เวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ